Przeskocz do treści

Warsztaty naukowe TPS w Politechnice Świętokrzyskiej

Uczniowie profilu technik pojazdów samochodowych wzięli udział w warsztatach naukowych przeprowadzanych w laboratoriach Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Tematem zajęć prowadzonych przez mgr inż. Pawła Grabskiego z Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportubyło wykorzystanie rekuperacji energii w pojazdach samochodowych oraz diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Jednym z jego celów szczegółowych jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w zawodzie, a także zapoznanie z możliwościami wyboru dalszej ścieżki rozwoju kariery zawodowej poprzez kształcenie w kieleckiej uczelni.

Scroll Up Skip to content