Przeskocz do treści

FERIE NA WOJSKOWO

W dniach od  15 do 17 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Końskie zostało zorganizowane zgrupowanie szkoleniowo-wojskowe "MECHANIK 19".

Była to już III edycja takiego zgrupowania, gdzie uczestnikami byli uczniowie klas mundurowych o profilu wojskowym oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2160 Końskie. Celem zgrupowania było kształtowanie postaw patriotycznych, podnoszenie sprawności fizycznej, pogłębianie wiedzy o naszym wojsku i integracja w grupie. Organizatorami zgrupowania był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich i Jednostka Strzelecka 2160 Końskie. Otwarcia zgrupowania dokonała Dyrektor Szkoły Beata Jakubowska, życząc uczestnikom dobrej zabawy podczas realizacji programu zgrupowania. Młodzież realizowała bogaty program związany z zagadnieniami wojskowymi: szkolenie strzeleckie, wychowanie fizyczne prowadził nauczyciel szkoły Witold Fitas, a pomoc medyczną na polu walki, taktyka pola walki, elementy musztry, wiadomości z zakresu rodzajów wojsk i wyposażenie w sprzęt naszej armii oraz nauka pieśni patriotycznych prowadzili strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2160 Końskie- sierżant Dawid Piskorski, drużynowa Patrycja Stasiak i sekcyjni Damian Gontek i Krzysztof Siewierski. Na koniec zgrupowania zostały przeprowadzone zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.

W kategorii mężczyzn:   I m-Damian Gontek, II m- Dominik Nowak, III m- Jakub Batóg

W kategorii kobiet :  I m- Patrycja Stasiak, II m- Patrycja Zamachowska, III m- Magdalena Maciążek

Uczestnicy pierwszych trzech miejsc zostali wyróżnieni upominkami i pamiątkowymi dyplomami.

Scroll Up Skip to content