Przeskocz do treści

Rekrutacja

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Technikum nr 1

Okres nauki: 4 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W technikum realizowana jest taka sama podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących jak w liceum. Zawód, w którym kształci szkoła, uwzględnia zainteresowania uczniów i oferuje dwa przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Kształcimy w następujących zawodach:

- technik elektryk
- technik pojazdów samochodowych
- technik architektury krajobrazu (z elementami kosmetologii)
- technik agrobiznesu
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Profil sportowo-wojskowy dostępny na WSZYSTKICH kierunkach!

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Okres nauki: 3 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. We wszystkich zawodach zapewniamy zajęcia z praktycznej nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych. Proponujemy następujące kierunki:

- mechanik motocyklowy
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- mechanik - kierowca
- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających

Podanie można przesłać na adres internetowy szkoły w postaci załącznika. Wymagany jest kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia oraz ustalenia terminu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Do pobrania

- REGULAMIN REKRUTACJI
- Ankieta - formularz
- Oświadczenie rodzica/opiekuna
- Prezentacja szkoły

Scroll Up Skip to content