Przeskocz do treści

Rekrutacja

Informacja ogólna o procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich

Na rok szkolny 2019/2020

(zarówno dla absolwentów Gimnazjum jak i Szkoły Podstawowej)

  1. W szkole powołuje się 2 Komisje rekrutacyjne, które prowadzą odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębne dla absolwentów szkoły podstawowej.
  2. Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.
  3. Absolwenci Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nie będą umieszczani w tych samych oddziałach (klasach). Oddziały tworzone są odrębnie dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej nawet w przypadku wybrania tych samych kierunków.
  4. ZSP nr 1 nie przewiduje nauki w soboty.
  5. Absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej zapoznają się z regulaminem rekrutacji zgodnym z ukończoną szkołą. (wnioski również są oddzielne).

Rekrutacja dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Rekrutacja dla absolwentów Gimnazjum

Do pobrania

Prezentacja szkoły


Scroll Up Skip to content