Przeskocz do treści

Nauczanie zdalne

Materiał jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności:
● rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
● rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci obowiązujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich.

Informacja dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich na temat sposobu organizacji dzieciom warunków do nauki w domu, motywacji i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Komunikaty Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Scroll Up Skip to content