Przeskocz do treści

80  uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wzięło udział w projekcie pn. „MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Czytaj dalej... "„MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI – Kolejny projekt zrealizowany!"
Scroll Up Skip to content