Dyrektor


mgr Beata Jakubowska

Wicedyrektorzy


mgr Michał Myszkowski
mgr Łukasz Sękowski

Kierownik warsztatów


mgr Grzegorz Sapieja