Język polski

mgr Katarzyna Bury
mgr Urszula Krzywkowska
mgr Barbara Odrowąż-Kietlińska

Język niemiecki

mgr Agnieszka Kasprzak-Sobczyk
mgr Renata Miler
mgr Anna Teler-Bąk

Język angielski

mgr Iwona Banasik
mgr Beata Dębowska
mgr Eliza Ferens-Kozubska
mgr Anna Leivo
mgr Dariusz Łyżwa

Język rosyjski

mgr Beata Jakubowska
mgr Edyta Sękowska

Matematyka

mgr Agnieszka Krakowiak
mgr Michał Myszkowski
mgr Monika Ogłoza
mgr Magdalena Pawłowska

Wychowanie fizyczne

mgr Arkadiusz Bąk
mgr Witold Fitas
mgr Edyta Janiszewska
mgr Rafał Przybylski
mgr Rafał Sobczyk
mgr Agata Świercz

Przedmioty informatyczne

mgr inż. Arkadiusz Chrabąszcz
mgr Beata Jakubowska
mgr inż. Adam Kacperski
mgr Andrzej Kurczyński
mgr inż. Grażyna Kuzdak
mgr Łukasz Sękowski
inż. Robert Turalski

Przedmioty zawodowe

inż. Krzysztof Dąbrowski
mgr Michał Józefowicz
Krzysztof Krakowiak
mgr inż. Sławomir Kołodziejczyk
mgr inż. Agnieszka Michalska-Leśniak
mgr inż. Anna Mostowska
Stanisław Pytlos
mgr Grzegorz Sapieja
mgr inż. Damian Staromłyński
mgr inż. Dariusz Stolarczyk
mgr Magdalena Robak
mgr inż. Bożenna Wielgosińska
mgr inż. Zdzisława Wilk
mgr inż. Paweł Wojewódzki
mgr inż. Magdalena Zaborowska-Szarpak

Chemia, biologia, innowacja

mgr Donata Banasik

Fizyka

mgr Andrzej Kurczyński

Geografia

mgr Teresa Kornecka

Historia

mgr Grzegorz Bień
mgr Grażyna Nowak
mgr Adam Pancer

Religia

mgr Hubert Biegaj
mgr Edyta Sipika
mgr Elżbieta Sobczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Odrowąż-Kietlińska

Wiedza o kulturze

mgr Katarzyna Bury
mgr Urszula Krzywkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa, innowacja wojskowo-sportowa

mgr Witold Fitas

Pedagog szkolny

mgr Barbara Kowalewska

Biblioteka

mgr Bożena Pawłowska
mgr Michał Anioł