Kierunki kształcenia w Technikum nr 1

Okres nauki: 4 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kształcimy w następujących kierunkach:

Technik architektury krajobrazu (z elementami kosmetologii)

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Kierunki kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia

Okres nauki: 3 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. We wszystkich zawodach zapewniamy zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Proponujemy następujące kierunki:

Mechanik motocyklowy

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik pojazdów samochodowych

Kierowca-mechanik

Prezentacja szkoły