MŁODZI W EUROPIE

Wspomnienia, uczestnicy, zdjęcia

Szkolenie w Schierke 2012


Od dziesięciu lat w Schierke w Niemczech i w sześciu krajach partnerskich odbywają się, z dużymi sukcesami, międzynarodowe spotkania młodzieży. Polskim partnerem tego projektu jest nasza szkoła. W latach 2002- 2012 w dwutygodniowych wyjazdach, uczestniczyło łącznie ponad 100 uczniów ZSP nr 1 w Końskich. W dniach 23.11- 30.11.2012 sześcioosobowa delegacja w składzie: Andrzej Suskiewicz, Renata Miler oraz uczniowie: Katarzyna Kania, Paulina Niewęgłowska, Bartłomiej Laskowski i Marcin Mądrala , realizowała w Schierke w Niemczech projekt „Zeitenwende – Mit Rückblick zum Weitblick“ mający na celu podsumowanie dziesięciu lat współpracy oraz opracowaniu wspólnej deklaracji o dalszym współdziałaniu. Podczas tygodniowych warsztatów Konecczanie wspólnie z przedstawicielami Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy i Łotwy zostaliśmy najpierw zapoznani z wynikami analizy ankiet przeprowadzonych wśród byłych uczestników i opiekunów. Badania potwierdziły, jak wiele korzyści przynosi młodzieży realizacja tego typu projektów. Niektóre z nic h to: wzmocnienie zaangażowania w rozwój demokracji, aktywność i mobilność, motywacja do nauki języków obcych, międzykulturowe poznanie i wzajemne zrozumienie. W kolejnych dniach spotkania opracowaliśmy nowe projekty, których podstawą są tematy, wnikające z priorytetów strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży. Są to: kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, zdrowie i dobrostan, uczestnictwo, wolontariat, włączenie społeczne, młodzież i świat, kultura i kreatywność. Ostatnim punktem pobytu było oficjalne podpisanie deklaracji o współpracy wszystkich partnerów na następne 10 lat. Uroczystość odbyła się w historycznej sali zamku w Wernigerode w obecności zaproszonych gości: m.in. burmistrza miasta Wernigerode, przedstawiciela powiatu Harz oraz ministerstwa landu Sachsen- Anhalt. W ramach tej współpracy kolejni uczniowie szkoły będą wyjeżdżać na dwutygodniowe międzynarodowe spotkania młodzieży do Niemiec oraz innych krajów partnerskich.

Nasi partnerzy
Najbliższe spotkania
Międzynarodowy Obóz Młodzieży w Anykščiai - Litwa 1-11.07.2018
Międzynarodowy Obóz Młodzieży w Schierke - Niemcy 15-28.07.2018
Powrót na górę