MŁODZI W EUROPIE

Wspomnienia, uczestnicy, zdjęcia

Szkolenie w Schierke 2013


Od 17 do 24 listopada 2013r. 45 młodych osób z siedmiu krajów, a wśród nich 6 osobowy zespół z naszej szkoły, gościło w ośrodku szkoleniowym Schierker Baude w Niemczech, aby uczestniczyć w międzynarodowym treningu „We are one”, wspieranym przez program Unii Europejskiej „Młodzież w Akcji”. Szkolenie objął patronatem Minister Spraw Wewnętrzynych i Sportu landu Saksonii – Anhalt, pan Holger Stahlknecht. Trening miał na celu uwrażliwienie nas, młodych ludzi biorących udział w projekcie, na prawa człowieka i integrację społeczną, przekazywał różnorodne metody nieformalnego kształcenia oraz upoważnił nas do opiekowania się zróżnicowanymi grupami. Pokazywał, że różnorodność i odmienność mogą być wzbogaceniem pracy z dziećmi i młodzieżą. W czasie szkolenia dyskutowaliśmy na temat funkcjonowania w społeczeństwie i problemów z integracją ludzi z deficytami, osób z innych kręgów kulturowych i społecznych. Dzięki współpracy z Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA), Berufsgenossenschaftliche (BG) Kliniken Bergmannstrost Halle oraz Deutscher Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS) uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych. Siedzącąc w wózkach inwalidzkich próbowaliśmy zmierzyć się z sytuacjami i problemami dnia codziennego osób niepełnosprawnych, takimi jak: pokonanie krawężnika, zejście ze schodów czy poruszania się po nierównym terenie. Zabawy ruchowe oraz gra w koszykówkę uświadomiły nam różnorodne możliwości aktywności sportowej osób w wózkach inwalidzkich. W trakcie innych zajęć odgrywaliśmy rolę osoby niewidomej, aby dowiedzieć się, jak osoby niewidzące funkcjonują i pokonują bariery urbanistyczne, architektoniczne oraz komunikacyjne w życiu codziennym. Podczas szkolenia nauczyliśmy się, jak wspierać integrację społeczną za pomocą różnorodnych metod z zakresu: pedagogiki sportu, teatru oraz pedagogiki przeżycia. Na zakończenie zdobytą wiedzę i doświadczenie zastosowaliśmy w praktyce organizując Święto Dzieci dla wychowanków Sine- Cura- Schule z Quedlinburga- szkoły dla dzieci z problemami rozwojowymi.

Nasi partnerzy
Najbliższe spotkania
Międzynarodowy Obóz Młodzieży w Anykščiai - Litwa 1-11.07.2018
Międzynarodowy Obóz Młodzieży w Schierke - Niemcy 15-28.07.2018
Powrót na górę