MŁODZI W EUROPIE

Wspomnienia, uczestnicy, zdjęcia

Rēzekne 2009


Od 26 lipca do 1 sierpnia Rezekne stało się stolicą Międzynarodowego Obozu Młodzieży, który odbył się pod hasłem "Wir bewegen Europa!" - My poruszamy Europę!. Na Łotwę przybyły 42 młode osoby z 5 krajów europejskich: Litwy, Polski, Czech, Węgier i Niemiec. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała łotewska grupa młodzieży wraz z organizatorami obozu. Podczas trwania obozu młodzież brała aktywny udział w zajęciach i warsztatach z fotografii, prasy, teatru, projektowania i tańca. Młodzi ludzie mieli także okazję poznać kulturę innych krajów, nie tylko podczas wspólnego spędzania czasu, ale także podczas wieczorów narodowych, w trakcie których każdy reprezentował swoje państwo. Oprócz tego uczestnicy obozu mieli możliwość brania udziału w zajęciach sportowych i dyskusjach. Głównym zadaniem wymiany było zachęcenie młodych ludzi do myślenia na temat Unii Europejskiej jako szansy na wzrost rozwoju, promowanie tolerancyjnych postaw oraz współpracy zarówno pomiędzy krajami europejskimi jak i młodzieżą, motywowanie jej do dalszych działań i zdobywania nowych doświadczeń. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l w Końskich przebywała na Łotwie wraz z Czechami, Niemcami, Węgrami, Łotyszami i Litwinami. Już po raz kolejny grupa koneckiej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l w Końskich przebywała na międzynarodowym obozie młodzieżowym „Wir bewegen Europa" w ramach projektu unijnego „Młodzież w działaniu". W ubiegłym roku obóz o takim samym charakterze odbywał się w Sielpi. Wówczas or-ganizatorami byli Polacy i grupa organizacyjna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l w Końskich. Grupą z Polski -młodzieżą z ZSP nr l opiekowały się Agnieszka Kasprzak-Sobczyk oraz Dorota Duda. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie: Paweł Węgrecki, Mateusz Rumiński, Michał Jędrychowski, Kuba Rurarz i Jarosław Sroka. Każdy z chłopców był przydzielony do innej grupy międzynarodowej związanej tematycznie z odbywanymi zajęciami: fotograficznej, teatralnej, tanecznej, prasowej i środowiskowej. Mateusz Rumuński zdecydował się na zajęcia w grupie fotograficznej. Wykonywał fotografie makro, czarno-białe, portrety oraz poznawał różne techniki fotograficzne. Praca w grupie polegała również na dokumentacji fotograficznej zgrupowania. Instruktorami byli Łotysze, młodzi ludzie, pasjonaci i znawcy tematu, biegle posługujący się kilkoma językami (chociaż językiem obowiązującym na obozie był język niemiecki - informuje Dorota Duda, opiekun polskiej grupy). Grupa teatralna przygotowywała spektakl w oparciu o „Małego księcia" w języku angielskim. Należał do niej Michał Jędrychowski. - Pracowałem nad przygotowaniem scenografii do przedstawienia. Wyjazd mi się bardzo podobał. Można było poznać wielu ciekawych ludzi z innych kra-jów. Nie było problemówz porozumiewaniem się. Wszystkich otaczała wzajemna życzliwość - wspomina Michał Jędrychowski. Wydarzenia, jakie odbywały się każdego dnia były relacjonowane w codziennej prasie - gazetce wydawanej w języku angielskim, której autorami byli uczestnicy obozu, w tym Jarosław Sroka. W grupie tanecznej pracował Kuba Rurarz, a instruktorką była pani, która pracuje w polskiej szkole w Rezekne. Były elementy cza-czy i krakowiaka. Grupa taneczna w oparciu o wszystkie tańce przygotowywała program na zakończenie turnusu. Kuba Rurarz dodatkowo na dzień polski tanecznie przygotowywał Łotyszkę, Katję, którą uczył poloneza i Barbie z Węgier, która tańczyła w parze z Pawłem Węgreckim. Głównym zadaniem grupy środowiskowej było przygotowanie punktu widokowego w formie olbrzymiego krzesła, które pod koniec pobytu zostało wykonane z bali. - Młodzież przygotowała poczęstunek. Na stole znalazły się przywiezione z Polski miedzy innymi: kiełbasa, korniszony, pieczarki, smalec i pierniki toruńskie. Mieliśmy prezentację dotyczącą naszego kraju, języka, historii, także regionu. Wykorzystaliśmy łamańce językowe, prezentację multimedialną, która przybliżyła naszą kulturę. Młodzież również prezento-wała skecze naszych rodzimych kabaretów. Wieczór zakończył się polonezem. W korowodzie znaleźli się wszyscy uczestnicy i przeszliśmy nad brzeg jeziora, gdzie zawieszona była polska flaga. Na brzegu jeziora zostawiliśmy pamiątkę międzynarodowej współpracy - duże krzesło widokowe - wspomina Dorota Duda.

Nasi partnerzy
Najbliższe spotkania
Międzynarodowy Obóz Młodzieży w Anykščiai - Litwa 1-11.07.2018
Międzynarodowy Obóz Młodzieży w Schierke - Niemcy 15-28.07.2018
Powrót na górę