Przeskocz do treści

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich realizuje projekt grantowy pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wartość projektu wynosi 287 268,00 zł. Czytaj dalej... "„MODEL KSZTAŁCENIA DUALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICH”"

Skip to content