Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej

2009- V m. w wojewódzkim finale- Sławomir Frączek