Odznaczenia szkoły

1992 - 1999 -szkoła wyróżniana za osiągnięcia sportowe na szczeblu województwa

1993 - szkoła zostaje wyróżniona "Medalem Za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego"

1982 - szkoła została uhonorowana przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego odznaką "Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego"

1976, 1978 - III, IV m. we współzawodnictwie na najbardziej usportowioną szkołę w województwie