Strona Główna Strona szkoły Kontakt
IV BAL CHARYTATYWNY

Całkowity dochód będzie przeznaczony na pomoc uczniom ZSP nr 1 w Końskich.

21 maja 2022 r. godz. 19:00 w Sali Bankietowej "Astoria"
ul. Hubala 21, Końskie
W programie:

 • wspólna zabawa
 • atrakcyjne menu
 • aukcja wartościowych przedmiotów, loteria nagród
 • drink bar
Wpłaty w wysokości 160 zł od osoby można dokonywać w sekretariacie szkoły (tel. 41 372 69 41) lub na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika: BNP PARIBAS 31 2030 0045 1110 0000 0416 3660 (z dopiskiem BAL CHARYTATYWNY oraz IMIĘ i NAZWISKO)
Wpłaty należy dokonać do 30.04.2022 r.POSIEDZENIE ZARZĄDU SPM. ZMIANA CZŁONKÓW ZARZĄDU

W dniu 16.01.2022r. odbyło się zebranie wyborcze Stowarzyszenia. Członkami Zarządu zostali:
Witold Fitas- prezes
Michał Anioł- wiceprezes
Teresa Wojtulska- skarbnik
Renata Miler- sekretarz
Rafał Sobczyk- członek Zarządu


W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Łukasz Sękowski
Agata Świercz
Katarzyna Kałuża


Dziękujemy p. Antoniemu Szkurłatowi oraz pozostałym członkom Zarządu za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

1% PODATKU NA RZECZ SPM

WSPARCIE ZAPLECZA SPORTOWEGO

W dniu 11.01.2021 r. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie pozyskania środków finansowych w ramach programu MIT z firmy Henkel na potrzeby zakupu wyposażenia sportowego wspierającego prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Zarząd przyjął informację w sprawie rozliczenia materiałów budowlanych pozyskanych z firmy Henkel. Postanowiono również podjąć działania, które pozwoliłby pozyskać wiesze środki z 1% podatku na organizacje pożytku publicznego np. przekazanie ogłoszenia do lokalnych mediów, które mogłyby przekazać nasz apel o wsparcie większej grupie osób.

WSPRACIE PRAC REMONTOWYCH, 1% PODATKU

W dniu 16.11.2020 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie pozyskania materiałów budowlanych z firmy Henkel takich jak gładzie i kleje. Postanowiono jednocześnie, że niewykorzystany w ZSP nr 1 nadmiar wcześniej wymienionych materiałów zostanie przekazany innym podmiotom, które zgłoszą potrzebę pozyskania. Zarząd przyjął informację o przekazaniu środków z 1% podatku przeznaczonego dla organizacji pożytku publicznego. Nasza organizacja pozyskała za rok 2019 1416.50 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy postanowili oddać 1% swojego podatku na konto naszej organizacji.

WSPARCIE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W dniu 17.07.2020 r. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie pozyskania środków w ramach programu MIT (Make an Impact on Tomorrow) na wyposażenie w sprzęt audiowizualny dla biblioteki szkolnej. Podjęto również uchwałę w sprawie umożliwienia SP Rogów skorzystania z wyżej wymienionego programu poprzez przepływ środków przez konto naszej organizacji.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPM

W dniu 10.07.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika", na którym zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 oraz udzielono absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej. Walne zebranie przyjęło informację z działalności Zarządu za rok 2020.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 30.06.2020 r. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności za rok 2019. Ustalono termin Walnego Zebrania Członków na dzień 10.07.2020 r.

Ponadto przyznano nagrody na łączną kwotę 4000 zł. dla 7 uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

POMOC FINANSOWA

Zarząd przyznał pomoc finansową dla ucznia ZSP nr 1 w Końskich, który stracił matkę, a ojciec nie utrzymuje z nim kontaktu. Postanowiono udzielić uczniowi zapomogi w wysokości 300 zł/m-c do końca bieżącego roku.

ZAPOMOGA DLA NAUCZYCIELA

Na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 r. Zarząd przyznał zapomogę dla nauczyciela ZSP nr 1 w Końskich w związku z jego stanem zdrowia w wysokości 3500 zł.

POSIEDZENIE ZARZĄDU SPM

W dniu 20.04.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu w sprawie zakupu 4 laptopów na potrzeby pracy szkoły.

POSIEDZENIE ZARZĄDU SPM

W dniu 18.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół „Mechanika”. Na posiedzeniu rozpatrzono prośbę o udzielenie zapomogi dla uczniów kl. IV w wysokości 500 zł. Prośba została przyjęta do realizacji.

Zarząd przyjął informację o pozyskaniu dotacji z firmy Henkel w wysokości 2000 € tj. 8176,40 zł na zakup podnośnika samochodowego.

III BAL CHARYTATYWNY

Po raz trzeci społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich wspólnie z przyjaciółmi spotkała się na Balu Charytatywnym w Sali Bankietowej Arkadia w Końskich. Organizatorem wydarzenia niezmiennie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Mechanika. Pieniądze na szczytny cel gromadzone były poprzez wpłaty początkowe, ale i sprzedaż losów na loterii fantowej oraz licytacje wartościowych przedmiotów. Licytację wzorowo przeprowadzili pracownicy ZSP nr 1 na czele z nauczycielami wychowania fizycznego Panem Rafałem Sobczykiem i Panem Witoldem Fitasem. Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc dla uczniów Mechanika.


BAL CHARYTATYWNY

Całkowity dochód będzie przeznaczony na pomoc uczniom ZSP nr 1 w Końskich.

25 stycznia 2020 r. godz. 19:00 w Restauracji "Arkadia"
ul. Warszawska 49, Końskie (dawny Motel Orlen)
W programie:

 • wspólna zabawa
 • wykwintne menu w tym 0.5 l alkoholu na parę
 • aukcja wartościowych przedmiotów
Wpłaty w wysokości 150 zł od osoby można dokonywać w sekretariacie szkoły (tel. 41 372 69 41) lub na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika: BGŻ BNP PARIBAS 31 2030 0045 1110 0000 0416 3660 (z dopiskiem BAL oraz IMIĘ i NAZWISKO)
Wpłaty należy dokonać do 20.01.2020 r.Posiedzenie Zarządu 23.10.2019 r.

W dniu 23.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym została przedstawiona informacja na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika". Zarząd zaakceptował propozycję przystąpienia do konkursu w firmie Henkel. Uzyskanie środków pozwoliłoby na zakup podnośnika samochodowego dla potrzeb warsztatów szkolnych. Zarząd uznał za stosowne zorganizowanie kolejnej edycji Balu charytatywnego.

Rozpatrzone zostały wnioski dyrekcji ZSP nr 1 w sprawie:

 • zakupu laptopa i projektora za kwotę 3000 zł.,
 • nauczyciela klas mundurowych w sprawie dofinansowania zajęć sportowych (strzelectwo sportowe) w kwocie 1500 zł.,
 • nauczycieli wychowania fizycznego w sprawie zakupu sprzętu sportowego i nagłaśniającego w kwocie 1000 zł.
Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane.Posiedzenie Zarządu 11.06.2019 r.

W dniu 11.06.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym rozpatrzono wnioski Pani Dyrektor Beaty Jakubowskiej w sprawie przyznania nagród za dobre wyniki w nauce, a także w przypadkach trudnej sytuacji materialnej. Zarząd przyznał 4 nagrody po 400 zł i 4 nagrody po 300 zł.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika"

W dniu 17.04.2019 r. w siedzibie szkoły odbyło się Walne Zebranie Członków zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości na stronie internetowej ZSP nr 1 w zakładce Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika".

Walne zebranie przyjęło sprawozdania z działalności za rok 2018 i udzieliło absolutorium Zarządowi. W trakcie zebrania omówiono także zmiany w statucie dostosowujące go do zaleceń Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika"

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika" zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17.04.2019 (środa) o godz. 16:00 w siedzibie szkoły.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego ważności i prawomocności Zebrania
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przedstawienie sprawozdania przez Zarząd
 7. Przedstawienie sprawozdania przez Komisje Rewizyjną
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Głosowanie nad uchwałami w sprawie przyjęcia sprawozdania
 10. Głosowanie nad uchwałami w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018
 11. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej pracy oraz planu na bieżący rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu działania na rok 2019
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutowych
 14. Sprawy różne
 15. Zakończenie obradKonkurs „MÓJ PATRIOTYZM”

W poniedziałek 26 listopada 2018 w ZSP nr 1 w Końskich odbyło sie uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "MÓJ PATRIOTYZM”. Nagrody zostały wręczone przez p. Dyrektor Beatę Jakubowską oraz Prezesa „Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika” p. Antoniego Szkurłata. Konkurs „Mój Patriotyzm” kierowany był do wszystkich uczniów ZSP nr 1 w Końskich, którzy mieli za zadanie zaprezentowanie w ciekawej formie (zdjęcie, selfie, grafika, film, piosenka, wiersz itp.) zagadnienia związanego z patriotyzmem postrzeganym przez siebie.

Wyniki konkursu:
I Miejsce – Arkadiusz Wiaderny klasa 1 TUISEO
II Miejsce – Dawid Swat klasa 2 TI, Kinga Szlufarska klasa 4 TAK
III Miejsce - Aleksandra Szulc klasa 2 TAK

Wyróżnienia: Bartosz Bury klasa II TPS, Krzysztof Pękala klasa 2 TI, Miłosz Marszałek klasa 1 TAK, Michał Piłat klasa 2 TUISEO, Piotr Ociepa, Martyna Supierz, Patryk Kossowski, Michał Zawisza klasa 4 TUISEO.

Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną przy współpracy z nauczycielami języka polskiego.Bal charytatywny

Około 180 osób bawiło się w Balu charytatywnym w Hotelu Arkadia w Końskich. Charytatywną zabawę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół „Mechanika” w Końskich. Najważniejszym punktem balu była licytacja przedmiotów przekazanych przez przyjaciół "Mechanika". Wśród nich odnaleźć można było rękodzieło, czy gadżety przekazane przez artystów, sportowców i polityków. Cały czas prowadzona była też zbiórka pieniędzy, które przekazane zostaną uzdolnionej młodzieży. Duża część kwoty trafi także do Kacpra Walewskiego, ucznia ZSP1. Udało się zebrać pokaźną kwotę 12 tysięcy złotych.


Materiał tkn24.pl


Przedmioty zgromadzone na licytacjęPomoc dla Kacpra

Wybuch gazu w domu w Modliszewicach poruszył serca wielu osób. Jako pierwsi z finansową pomocą pospieszyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, w którym uczy się Kacper Walewski, jeden z poszkodowanych. Do akcji włączyło się również Stowarzyszenie Przyjaciół Mechanika. Przypomnijmy, że tuż przed Bożym Narodzeniem wybuch butli z gazem pozbawił dachu nad głową trójkę wnuków i wychowujących ich babcię. Grażyna Walewska ze swoimi wnukami Kacprem, Jakubem i Igorem musiała zmienić swoje życie o 180 stopni. Jej nowo wyremontowany dom stał się ruiną. Ruszyła wielka fala pomocy z różnych stron. Od początku akcję organizuje ZSP nr 1, w którym w klasie pierwszej technikum informatycznego uczy się Kacper Walewski.

Wciąż można pomagać!

Konto – Stowarzyszenie Przyjaciół Mechanika
BGŻ BNP Paribas – nr 31 2030 0045 1110 0000 0416 3660 z dopiskiem Pomoc dla Kacpra.Walne Zebranie Stowarzyszenia"

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół „Mechanika” informuje, że walne zebranie sprawozdawcze członków odbędzie się w dniu 29 marca 2016 r. (wtorek) w siedzibie ZSP nr 1 w Końskich.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 16:00.
Porządek obrad:
1) Otwarcie zebrania
2) Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3) Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad
4) Wybór komisji skrutacyjnej
5) Wybór komisji uchwał i wniosków
6) Sprawozdanie z działań Zarządu
7) Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8) Dyskusja
9) Głosowanie nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz uchwalenie absolutorium
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie
11) Podjęcie uchwały w sprawie planu działania na rok 2016
12) Sprawy różne
13) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego1% dla Szkoły - prosimy o rozliczenie w deklaracji PIT

70-lecie "MECHANIKA" - relacja z uroczystości

70-lecie "MECHANIKA"

Szanowni Absolwenci i Pracownicy "Mechanika"!
Mamy zaszczyt zaprosić Was na obchody 70-lecia powstania Naszej Szkoły, połączone ze Zjazdem Absolwentów. Uroczystość zaplanowana jest na 14 listopada 2015 roku (sobota) w budynku szkoły przy ulicy Staszica 5 w Końskich.
Koszt uczestnictwa wynosi 100 złotych (w tej cenie jest: publikacja, poczęstunek, tablica pamiątkowa). Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika" PKOBP 25102026290000930202978427 z dopiskiem - Zjazd.
W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko oraz rok ukończenia szkoły osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa. W przypadku pań prosimy również o podanie nazwiska panieńskiego.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 15 października 2015 roku.


Proponowany porządek Zjazdu

1. Rejestracja uczestników Zjazdu w budynku szkolnym.
2. Uroczysta Msza Święta.
3. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie kwiatów.
4. Otwarcie obrad Zjazdu.
5. Wystąpienie Dyrektora Szkoły i zaproszonych Gości.
6. Część artystyczna.
7. Wspólny poczęstunek.

Do pobrania:
Formularz dla absolwentów
Formularz dla pracowników


Do Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków "Mechanika"

Drodzy Absolwenci i Sympatycy "Mechanika"
Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zwanym popularnie "Mechanikiem", tak bardzo zasłużonym dla naszego miasta i regionu. Członkami Stowarzyszenia są byli i obecni nauczyciele oraz absolwenci szkoły.
Cele jakie nam przyświecają określiliśmy w Statucie. Wśród najważniejszych zadań uznaliśmy pomoc szkole w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także pomoc uczniom, którym wsparcie materialne ułatwi zakończenie szkoły.
Zwracamy się do Absolwentów, a także do wszystkich sympatyków "Mechanika" o pomoc materialną i organizacyjną naszemu Stowarzyszeniu.
Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć naszą organizację środkami finansowymi prosimy o wpłaty na konto podane na naszej stronie internetowej.
Będziemy wdzięczni za wszystkie inne formy pomocy tak materialnej jak i organizacyjnej oraz za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł.

Zarząd Stowarzyszenia
Antoni Szkurłat - prezes
Dariusz Kowalczyk - wiceprezes
Mirosław Salata - sekretarz
Barbara Kowalczyk - skarbniczka
Piotr Szemberg - członek ZarząduZakończenie roku szkolnego 2013/2014

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich aż 88 osób uzyskało średnią powyżej 4,0.

Nagrody od sponsorów otrzymali:
- Cieślik Mateusz 3Ti – tablet
- Janikiewicz Krzysztof 3TPs – tablet
- Knez Kinga 2Ti – tablet
Nagrody ufundowali: radny powiatu koneckiego pan Robert Plech oraz absolwent Technikum Bartłomiej Plech.

- Fabicka Kinga – 300zł (sponsor, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika, Antoni Szkurłat)

Nagrodę za LOGO Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika w wysokości 300zł, otrzymał Zakrzewski Dawid kl. 1Ti.

Nagrodę wręczył prezes Stowarzyszenia Pan Antoni Szkurłat oraz skarbnik Stowarzyszenia Pani Barbara Kowalczyk.

Uczniowie otrzymali również nagrody rzeczowe za wzorową pracę na praktykach. Były to: odlewy żeliwne nóg do ławek, kociołki, grille, mierniki elektryczne.

Gośćmi honorowymi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego byli: Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Pan Zbigniew Sadorski, Radny Powiatu Koneckiego Pan Robert Plech, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika Pan Antoni Szkurłat.


Utworzenie Stowarzyszenia Przyjaciół "MECHANIKA"

Komitet założycielski w składzie
1. Antoni Szkurłat
2. Dariusz Kowalczyk
3. Mirosław Salata
4. Barbara Kowalczyk
5. Piotr Szemberg
powołał do życia Stowarzyszenie Przyjaciół "Mechanika".
W związku z tym został ogłoszony konkurs na Logo Stowarzyszenia wśród uczniów ZSP nr 1 w Końskich.
Copyright © 2014-2016 Administrator: Łukasz Sękowski