Strona Główna Strona szkoły Kontakt
Konkurs „MÓJ PATRIOTYZM”

W poniedziałek 26 listopada 2018 w ZSP nr 1 w Końskich odbyło sie uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "MÓJ PATRIOTYZM”. Nagrody zostały wręczone przez p. Dyrektor Beatę Jakubowską oraz Prezesa „Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika” p. Antoniego Szkurłata. Konkurs „Mój Patriotyzm” kierowany był do wszystkich uczniów ZSP nr 1 w Końskich, którzy mieli za zadanie zaprezentowanie w ciekawej formie (zdjęcie, selfie, grafika, film, piosenka, wiersz itp.) zagadnienia związanego z patriotyzmem postrzeganym przez siebie.

Wyniki konkursu:
I Miejsce – Arkadiusz Wiaderny klasa 1 TUISEO
II Miejsce – Dawid Swat klasa 2 TI, Kinga Szlufarska klasa 4 TAK
III Miejsce - Aleksandra Szulc klasa 2 TAK

Wyróżnienia: Bartosz Bury klasa II TPS, Krzysztof Pękala klasa 2 TI, Miłosz Marszałek klasa 1 TAK, Michał Piłat klasa 2 TUISEO, Piotr Ociepa, Martyna Supierz, Patryk Kossowski, Michał Zawisza klasa 4 TUISEO.

Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną przy współpracy z nauczycielami języka polskiego.Bal charytatywny

Około 180 osób bawiło się w Balu charytatywnym w Hotelu Arkadia w Końskich. Charytatywną zabawę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół „Mechanika” w Końskich. Najważniejszym punktem balu była licytacja przedmiotów przekazanych przez przyjaciół "Mechanika". Wśród nich odnaleźć można było rękodzieło, czy gadżety przekazane przez artystów, sportowców i polityków. Cały czas prowadzona była też zbiórka pieniędzy, które przekazane zostaną uzdolnionej młodzieży. Duża część kwoty trafi także do Kacpra Walewskiego, ucznia ZSP1. Udało się zebrać pokaźną kwotę 12 tysięcy złotych.


Materiał tkn24.pl


Przedmioty zgromadzone na licytacjęPomoc dla Kacpra

Wybuch gazu w domu w Modliszewicach poruszył serca wielu osób. Jako pierwsi z finansową pomocą pospieszyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, w którym uczy się Kacper Walewski, jeden z poszkodowanych. Do akcji włączyło się również Stowarzyszenie Przyjaciół Mechanika. Przypomnijmy, że tuż przed Bożym Narodzeniem wybuch butli z gazem pozbawił dachu nad głową trójkę wnuków i wychowujących ich babcię. Grażyna Walewska ze swoimi wnukami Kacprem, Jakubem i Igorem musiała zmienić swoje życie o 180 stopni. Jej nowo wyremontowany dom stał się ruiną. Ruszyła wielka fala pomocy z różnych stron. Od początku akcję organizuje ZSP nr 1, w którym w klasie pierwszej technikum informatycznego uczy się Kacper Walewski.

Wciąż można pomagać!

Konto – Stowarzyszenie Przyjaciół Mechanika
BGŻ BNP Paribas – nr 31 2030 0045 1110 0000 0416 3660 z dopiskiem Pomoc dla Kacpra.Walne Zebranie Stowarzyszenia"

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół „Mechanika” informuje, że walne zebranie sprawozdawcze członków odbędzie się w dniu 29 marca 2016 r. (wtorek) w siedzibie ZSP nr 1 w Końskich.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 16:00.
Porządek obrad:
1) Otwarcie zebrania
2) Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3) Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad
4) Wybór komisji skrutacyjnej
5) Wybór komisji uchwał i wniosków
6) Sprawozdanie z działań Zarządu
7) Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8) Dyskusja
9) Głosowanie nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz uchwalenie absolutorium
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie
11) Podjęcie uchwały w sprawie planu działania na rok 2016
12) Sprawy różne
13) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego1% dla Szkoły - prosimy o rozliczenie w deklaracji PIT

70-lecie "MECHANIKA" - relacja z uroczystości

70-lecie "MECHANIKA"

Szanowni Absolwenci i Pracownicy "Mechanika"!
Mamy zaszczyt zaprosić Was na obchody 70-lecia powstania Naszej Szkoły, połączone ze Zjazdem Absolwentów. Uroczystość zaplanowana jest na 14 listopada 2015 roku (sobota) w budynku szkoły przy ulicy Staszica 5 w Końskich.
Koszt uczestnictwa wynosi 100 złotych (w tej cenie jest: publikacja, poczęstunek, tablica pamiątkowa). Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika" PKOBP 25102026290000930202978427 z dopiskiem - Zjazd.
W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko oraz rok ukończenia szkoły osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa. W przypadku pań prosimy również o podanie nazwiska panieńskiego.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 15 października 2015 roku.


Proponowany porządek Zjazdu

1. Rejestracja uczestników Zjazdu w budynku szkolnym.
2. Uroczysta Msza Święta.
3. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie kwiatów.
4. Otwarcie obrad Zjazdu.
5. Wystąpienie Dyrektora Szkoły i zaproszonych Gości.
6. Część artystyczna.
7. Wspólny poczęstunek.

Do pobrania:
Formularz dla absolwentów
Formularz dla pracowników


Do Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków "Mechanika"

Drodzy Absolwenci i Sympatycy "Mechanika"
Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zwanym popularnie "Mechanikiem", tak bardzo zasłużonym dla naszego miasta i regionu. Członkami Stowarzyszenia są byli i obecni nauczyciele oraz absolwenci szkoły.
Cele jakie nam przyświecają określiliśmy w Statucie. Wśród najważniejszych zadań uznaliśmy pomoc szkole w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także pomoc uczniom, którym wsparcie materialne ułatwi zakończenie szkoły.
Zwracamy się do Absolwentów, a także do wszystkich sympatyków "Mechanika" o pomoc materialną i organizacyjną naszemu Stowarzyszeniu.
Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć naszą organizację środkami finansowymi prosimy o wpłaty na konto podane na naszej stronie internetowej.
Będziemy wdzięczni za wszystkie inne formy pomocy tak materialnej jak i organizacyjnej oraz za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł.

Zarząd Stowarzyszenia
Antoni Szkurłat - prezes
Dariusz Kowalczyk - wiceprezes
Mirosław Salata - sekretarz
Barbara Kowalczyk - skarbniczka
Piotr Szemberg - członek ZarząduZakończenie roku szkolnego 2013/2014

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich aż 88 osób uzyskało średnią powyżej 4,0.

Nagrody od sponsorów otrzymali:
- Cieślik Mateusz 3Ti – tablet
- Janikiewicz Krzysztof 3TPs – tablet
- Knez Kinga 2Ti – tablet
Nagrody ufundowali: radny powiatu koneckiego pan Robert Plech oraz absolwent Technikum Bartłomiej Plech.

- Fabicka Kinga – 300zł (sponsor, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika, Antoni Szkurłat)

Nagrodę za LOGO Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika w wysokości 300zł, otrzymał Zakrzewski Dawid kl. 1Ti.

Nagrodę wręczył prezes Stowarzyszenia Pan Antoni Szkurłat oraz skarbnik Stowarzyszenia Pani Barbara Kowalczyk.

Uczniowie otrzymali również nagrody rzeczowe za wzorową pracę na praktykach. Były to: odlewy żeliwne nóg do ławek, kociołki, grille, mierniki elektryczne.

Gośćmi honorowymi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego byli: Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Pan Zbigniew Sadorski, Radny Powiatu Koneckiego Pan Robert Plech, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika Pan Antoni Szkurłat.


Utworzenie Stowarzyszenia Przyjaciół "MECHANIKA"

Komitet założycielski w składzie
1. Antoni Szkurłat
2. Dariusz Kowalczyk
3. Mirosław Salata
4. Barbara Kowalczyk
5. Piotr Szemberg
powołał do życia Stowarzyszenie Przyjaciół "Mechanika".
W związku z tym został ogłoszony konkurs na Logo Stowarzyszenia wśród uczniów ZSP nr 1 w Końskich.
Copyright © 2014-2016 Administrator: Łukasz Sękowski