Strona Główna

„Błękitny Pakiet” to projekt edukacyjny, skierowany do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest poprawa stanu wiedzy oraz zmiana świadomości, postaw i zachowań w zakresie zmian klimatu oraz efektywności energetycznej.
Tematyka „Błękitnego Pakietu” wpisuje się w najważniejsze cele strategiczne Unii Europejskiej i Polski dotyczące ograniczenia zmian klimatycznych (cel 20/20/20) oraz priorytety polskiej prezydencji w UE (bezpieczeństwo energetyczne).
Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań REC Polska na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu.
Planujemy, że opracowanie „Błękitnego Pakietu” w Polsce będzie pierwszym krokiem do opracowania podobnych materiałów w innych krajach europejskich. Pozwoli to na multiplikacje efektów projektu i przekazanie polskich doświadczeń innym krajom.
Niniejszy projekt bazuje także na założeniach i doświadczeniach projektów „Kioto w domu” i „Klasa z Klimatem” w ramach których nawiązano kontakt z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całym kraju, przeszkolono niemal 1000 nauczycieli i włączono w działania na rzecz ochrony klimatu ok. 30 000 dzieci. W ramach projektu „Klasa z Klimatem” rozpisano pierwszą edycję konkursu o tytuł „Klasy z Klimatem” (projekt w trakcie realizacji). Kolejne dwie edycje konkursu planowane są w ramach niniejszego projektu.

Trener w naszej szkole
Łukasz Sękowski

Więcej o projekcie Błękitny pakiet
Copyright © 2013 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!