Strona Główna
Międzynarodowy kurs metodyczny

Pani Katarzyna Pękala, nauczycielka języka angielskiego ZSP nr 1 w Końskich, dzięki programowi Comenius w dniach od 16 do 29 października uczestniczyła w międzynarodowym kursie metodycznym dla nauczycieli, który odbywał się w stolicy Irlandii, Dublinie. Organizator szkolenia, szkoła językowa The Linguaviva Centre, specjalizuje się w prowadzeniu kursów dla obcokrajowców z całego świata i mieści się w samym sercu Dublina. Oprócz wysokiego poziomu nauczania i przyjaznej atmosfery, szkoła zapewniła atrakcyjny program pozalekcyjny umożliwiający bliższe poznanie kultury, sztuki i życia codziennego Irlandii. Uczestnicy kursu brali udział w zwiedzaniu ciekawych zakątków miasta, wizytach w pubach oraz weekendowych wycieczkach.

Comenius w naszej szkole

W dniach 17 - 21 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich przebywała grupa gości z zagranicy. Wizyta odbywała się w ramach realizacji projektu COMENIUS. Pobyt gości poprzedziła kilkuletnia współpraca i wymiana, jaka ma miejsce między szkołami z krajów: Szwecja, Belgia, Czechy, Cypr, Niemcy, Włochy. W maju br. w ramach tego programu partnerskiego, uczniowie ZSP nr 1 wraz z opiekunami przebywali we Włoszech i Niemczech. Uczniowie zwiedzali Bolonię, Maranello oraz Freiburg. Niewątpliwie atrakcją tego wyjazdu było zwiedzanie fabryki produkującej samochody Ferrari. Byli również zaproszeni do szkół - niemieckiej i włoskiej, gdzie mogli zobaczyć, jak przeprowadzane są zajęcia oraz poznać młodzież z tych krajów. Delegacje wymienionych państw, wraz z przedstawicielami uczniów ZSP nr 1 i opiekunami, zobaczyli kilka "perełek” architektonicznych i kulturalnych naszego kraju. Ich zachwyt wzbudziła zwłaszcza kopalnia soli w Wieliczce, Wawel, Rynek Starego Miasta w Krakowie, Sukiennice oraz Sandomierz, wraz z podziemiami. Goście zagraniczni obejrzeli również ważny obiekt turystyczny regionu świętokrzyskiego – mianowicie ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Miejscem zakwaterowania delegacji był jeden z hoteli w Sielpi, gdzie odbyło się wspólne ognisko. 19 października w szkole odbyła się wystawa prac uczniów oraz prezentacje multimedialne związane z tematem migracji ludności. Wystawę otworzył Starosta Konecki, pan Bogdan Soboń. Zostali na nią zaproszeni również rodzice oraz współpracujący ze szkołą przedsiębiorca konecki, Piotr Wodecki absolwent szkoły, a obecnie właściciel odlewni "Ferrum”.
W ramach programu Comenius 7 kwietnia 2010 roku odbył się happening ekologiczny na ulicach Końskich przygotowany przez p. Elizę Ferens-Kozubską i p. Lidię Magdziarz.
W ZSP nr 1 organizowane są również dni Comeniusa, na które zapraszani są gimnazjaliści. Dni Comeniusa przygotowują nauczycielki języka angielskiego z tej szkoły: Anna Leśniak-Sobota i Beata Dębowska. Następne spotkanie w ramach partnerskiego programu Comenius, odbędzie się na Cyprze. Tytułem przewodnim wystawy będzie wówczas "Wyrównywanie szans”.


Projekt COMENIUS

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczął realizację projektu Comenius pt. „Europejskie Forum stworzone z myślą o aktywnie uczestniczących w życiu w wymiarze europejskim młodych ludziach

Cel projektu:

Celem projektu jest pobudzenie świadomości europejskiej uczniów szkoły średniej jak i również poszerzenie wiadomości młodego człowieka z zakresu historii Unii Europejskiej, instytucji unijnych oraz polityki unijnej. Biorąc pod uwagę postrzeganie przez uczniów Unii Europejskiej, a także instytucji unijnych oraz ich wpływu na życie codzienne młodego człowieka projekt ma na celu pokazanie wyzwań i ograniczeń obywatelstwa unijnego 21 wieku. Projekt podzielony jest na cztery bloki tematyczne: Edukacja i Rynek Pracy, Aktywne Obywatelstwo, Migracje, Wyrównywanie Szans. Projekt zakłada znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak znaleźć pracę?, Co to jest aktywne obywatelstwo? Czy płeć ma wpływ na nasze zarobki?
Uczniowie będą wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na specjalnie stworzonym forum internetowym. Produktem finalnym współpracy międzynarodowej ma być strona internetowa stworzona przez uczniów przy udziale opiekunów. W projekcie biorą udział kraje, które mają różne doświadczenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej co pozwoli na lepsze poznanie opinii na temat Unii poszczególnych uczestników projektu.
Projekt ma również na celu uczyć tolerancji, walczyć z ksenofobią, obalić stereotypy dotyczące Unii Europejskiej panujące w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie.
Projekt zakłada zaangażowanie jak największej grupy uczniów jak i nauczycieli poszczególnych szkół, a także dyrekcji i władz lokalnych. Spotkania robocze, które odbędą się w poszczególnych krajach będą podsumowaniem wykonanej pracy w poszczególnych szkołach.

Partnerzy:
Partnerami realizującymi projekt są szkoły z Belgii, Szwecji, Włoch, Czech, Niemiec i Cypru.


Copyright © 2013 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!