Strona Główna

DOBRY START

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 15 uczniów oraz 10 uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w roku szkolnym 2010/2011 poprzez odbycie kursu szkoleniowego na prawo jazdy kategorii B oraz przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice ZSP nr 1 w Końskich, którzy w dniu rozpoczęcia kursu praktycznego ukończą 18 rok życia bądź są 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, uzyskają średnią ocen za rok szkolny 2010/2011 od 3,2 wzwyż , przedstawią zaświadczenie o dochodach rodziny, mieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego w gminach powiatu koneckiego.

Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich ukończyli bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Dobry start”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zakończył realizację projektu „Dobry start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji uczniów oraz uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w roku szkolnym 2010/2011 poprzez odbycie kursu szkoleniowego na prawo jazdy kategorii B i przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego.
Ukończenie kursu umożliwi uczniom rozwój poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczającej poza program nauczania realizowany przez szkołę, a nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie posiadania prawa jazdy daje więcej szans na rynku pracy.Uczestnicy projektuZajęcia teoretyczneZajęcia teoretyczne

Copyright © 2013 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!