Strona Główna
"Przyjazna matematyka"

130 tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich jeszcze w tym roku szkolnym zrealizuje projekt pn. "Przyjazna matematyka". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".
Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów. Zakłada m. in. wsparcie maturzystów poprzez ich udział w warsztatach psychologicznych wzmacniających zdolności motywacyjne jak również matematycznych , które z kolei będą uzupełniać i rozwijać wiadomości oraz umiejętności określone w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych. Warsztaty będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają pakiet szkoleniowy zawierający materiały dydaktyczne. Termin realizacji projektu - od 1 listopada 2009 r. do 31 maja 2010 r.
W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięli uczniowie klas czwartych szkoły oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich - Krzysztof Stachera, Renata Doniecka oraz Anna Całus. Szczegółowych informacji na temat nowej matury z matematyki udzieliła Danuta Pyrek, doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, natomiast zarys projektu przedstawiła jego koordynator Monika Ogłoza. Konferencję prowadził Krzysztof Jasiński, dyrektor ZSP nr 1 w Końskich.
Start projektu
Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!