Strona Główna
Przyjazna matematyka


Zapraszamy wszystkich uczniów czwartych klas technikalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Celem projektu "PRZYJAZNA MATEMATYKA"  jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych maturzystów ZSP nr 1 w Końskich w roku szkolnym 2009/2010.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez udział w warsztatach psychologicznych wzmacniających zdolności motywacyjne oraz matematycznych, które będą uzupełniać oraz rozwijać wiadomości i umiejętności określone w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych.

Warsztaty będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają pakiet szkoleniowy zawierający  materiały dydaktyczne.

Termin realizacji projektu: 1 listopada 2009r. do 31 maja 2010r.

Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!