Strona Główna

Na początku lutego 2014 roku trzech nauczycieli z naszej szkoły pojedzie na szkolenie do Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej: p. Grażyna Kuzdak, p. Robert Turalski i p. Paweł Wojewódzki - są to nauczyciele, którzy będą prowadzili zajęcia stacjonarne i e-learningowe: Grażyna Kuzdak i Robert Turalski w zawodzie technik informatyk, Paweł Wojewódzki w zawodzie technik pojazdów samochodowych. W ferie zimowe od 3 lutego 2014 roku będą odbywały się praktyki dla uczniów biorących udział w projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce” - 5 uczniów z klasy II TI i 15 uczniów z klasy II TPS.- szkoła otrzymała tablicę interaktywną wraz z wyposażeniem multimedialnym, a nauczyciele zostali przeszkoleni odnośnie jej działania
- szkoła ma ustalone terminy warsztatów dla uczniów z doradztwa zawodowego część uczniów odbyła ww. warsztaty w CE w Wólce Milanowskiej
- nauczyciele brali udział w stacjonarnych warsztatach "ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej", a obecnie trwają konsultacje na platformie e-learningowej odnośnie tworzenia interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej
- przeprowadzono rekrutację do projektu i zakwalifikowano 20 uczniów z klasy II TPS i 20 uczniów z klasy II TI.
Copyright © 2013 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!