Strona Główna
Kuźnice kompetencjiZapraszamy wszystkich uczniów czwartych klas technikalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Celem projektu „Kuźnice kompetencji” jest rozwijanie u uczniów ZSP nr 1 w Końskich - maturzystów roku szkolnego 2010/2011 kompetencji kluczowych w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia w dobie społeczeństwa informatycznego.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez udział w warsztatach psychologicznych wzmacniających zdolności motywacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz warsztaty równościowe wzmacniające świadomość uczniów. Zakres wsparcia merytorycznego w ramach projektu obejmuje: warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty z matematyki, warsztaty z przedmiotów zawodowych przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu oraz warsztaty z języka obcego.

Warsztaty będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Termin realizacji projektu: 1 września 2010r. do 31 maja 2011r.

Powrót
Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!