Strona Główna


Klucz do wiedzy

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Celem projektu „Klucz do wiedzy” jest pobudzanie uczniów ZSP nr 1 w Końskich do samorealizacji poprzez rozwój kompetencji kluczowych, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez udział w warsztatach psychologicznych wzmacniających zdolności motywacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego, warsztaty równościowe wzmacniające świadomość uczniów oraz warsztaty integrujące grupę i wzmacniające jednostkę. Zakres wsparcia merytorycznego w ramach projektu obejmuje: warsztaty technik uczenia się, warsztaty matematyczne, warsztaty informatyczne, warsztaty kulturalne oraz warsztaty świadomości obywatelskiej.

Warsztaty będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Termin realizacji projektu: 1 września 2010r. do 31 lipca 2011r.

Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!