Strona Główna


Klucz do wiedzy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zakończył realizację projektu „Klucz do wiedzy”, którego celem było pobudzanie uczniów do samorealizacji poprzez rozwój kompetencji kluczowych, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach psychologicznych wzmacniających zdolności motywacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego, warsztatach równościowych wzmacniające świadomość uczniów oraz warsztaty integrujących grupę i wzmacniające jednostkę. Odbyły się również warsztaty technik uczenia się, warsztaty matematyczne, warsztaty informatyczne, warsztaty kulturalne oraz warsztaty świadomości obywatelskiej.
W ramach projektu odbyły się także wyjazdy do Krakowa, Warszawy, Wilanowa, Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego, Ujazdu, Kielc i Maleńca.
Za najefektywniejszą pracę w projekcie nagrodzeni zostali Karol Anduła, Marcin Fidor, Adam Jasiewicz, Michał Kowalewski, Krystian Lipowski, Piotr Niewęgłowski, Małgorzata Obratańska, Patrycja Orzechowska, Izabela Relidzyńska, Kamil Saługa, Wiktor Struzik, Dariusz Suchenek, Adrian Szymczyk, Adrian Trudnos, Wojciech Włoszczyński, Krzysztof Wrzesiński. Projekt „Klucz do wiedzy” realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!