Strona Główna
image

„MODEL KSZTAŁCENIA DUALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICH”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich realizuje projekt grantowy pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wartość projektu wynosi 287 268,00 zł.
W projekcie weźmie udział 13 uczniów klasy o profilu technik elektryk oraz 15 uczniów klasy o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt przewiduje następujące działania:
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 31.07.2019 r.
Czytaj więcej
Copyright © 2016 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!