Strona Główna
image

„MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI – kolejny projekt zrealizowany!

80 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wzięło udział w projekcie pn. „MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Czytaj więcej
image

„MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

40 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział w projekcie pn. „MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia. W tym roku szkolnym w projekcie wzięli udział uczniowie z klas zawodowych o profilu elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik motocyklowy. Czytaj więcej
image

„MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI

80 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. „MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Projekt przewiduje następujące działania:
Okres realizacji projektu: 01.12.2017r. – 30.09.2019r.
Wartość projektu wynosi 495 350,00 zł, w tym kwota dofinansowania 469 350,00 złCopyright © 2016 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!