Przeskocz do treści

Rekrutacja absolwenci Szkoły Podstawowej

Technikum Nr 1

Okres nauki: 5 lat. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W technikum realizowana jest taka sama podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących jak w liceum. Zawód, w którym kształci szkoła, uwzględnia zainteresowania uczniów i oferuje dwa przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Kształcimy w następujących zawodach

- technik elektryk

- technik pojazdów samochodowych

- technik architektury krajobrazu

- technik agrobiznesu

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Profil sportowo-wojskowy dostępny na WSZYSTKICH kierunkach

Podanie można przesłać na adres internetowy szkoły w postaci załącznika. Wymagany jest kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia oraz ustalenia terminu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie

Prezentacja szkoły

Scroll Up Skip to content