Przeskocz do treści

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w Technikum nr 1

Okres nauki: 4 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kształcimy w następujących kierunkach:

Technik architektury krajobrazu (z elementami kosmetologii)

Kwalifikacja
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Jest to kierunek, w którym specjaliści technicy architektury krajobrazu są przygotowywani do urządzania, pielęgnowania i konserwacji terenów zieleni i zadrzewień oraz projektowania elementów architektury krajobrazu. Po ukończeniu szkoły mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie.

Technik elektryk

Kwalifikacja
K1 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
K3 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Technik informatyk

Kwalifikacja
K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Absolwenci technicy informatycy mogą być zatrudnieni na stanowiskach instalatorów, administratorów, projektantów i programistów systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz instalatorów i konserwatorów sprzętu komputerowego.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacja
K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca). Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki .

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Kierunki kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia

Okres nauki: 3 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. We wszystkich zawodach zapewniamy zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Proponujemy następujące kierunki:

Mechanik motocyklowy

Kwalifikacja
M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do realizacji praktycznie wszystkich zadań związanych z procesem naprawy, badań i obsługi motocykli.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Uczeń otrzymuje gruntowne przygotowanie w dziedzinie elektrotechniki, maszyn i urządzeń elektrycznych i podstaw techniki. Absolwent może być zatrudniony na stanowiskach związanych z obsługą i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Operator obrabiarek skrawających

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik pojazdów samochodowych

Kierowca-mechanik

Prezentacja szkoły

Scroll Up Skip to content