Przeskocz do treści

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w Technikum nr 1

Okres nauki: 5 lat. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kształcimy w następujących kierunkach:

Technik architektury krajobrazu (z elementami kosmetologii)

Kwalifikacja
K1 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
K2 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Jest to kierunek, w którym specjaliści technicy architektury krajobrazu są przygotowywani do urządzania, pielęgnowania i konserwacji terenów zieleni i zadrzewień oraz projektowania elementów architektury krajobrazu. Po ukończeniu szkoły mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie.

Technik elektryk

Kwalifikacja
K1 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
K3 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Technik informatyk

Kwalifikacja
K1 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Absolwenci technicy informatycy mogą być zatrudnieni na stanowiskach instalatorów, administratorów, projektantów i programistów systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz instalatorów i konserwatorów sprzętu komputerowego.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacja
K1 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
K2 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca). Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki .

Technik pojazdów samochodowych

Prezentacja szkoły

Skip to content