Przeskocz do treści

Rekrutacja

Technikum Nr 1

Okres nauki: 5 lat. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W technikum realizowana jest taka sama podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących jak w liceum. Zawód, w którym kształci szkoła, uwzględnia zainteresowania uczniów i oferuje jeden przedmiot ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Kształcimy w następujących zawodach:

  • technik elektryk
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik architektury krajobrazu
  • technik informatyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik fotografii i multimediów

Profil sportowo-wojskowy dostępny na WSZYSTKICH kierunkach.

Podanie można przesłać na adres internetowy szkoły w postaci załącznika. Wymagany jest
kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia oraz ustalenia terminu dostarczenia wymaganych
dokumentów.

Do pobrania:

Zasady naboru elektronicznego

Regulamin rekrutacji

Prezentacja szkoły

Media o nas

Skip to content