Przeskocz do treści

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać ze strony (link poniżej) i wypełniony przesłać w formie skanu na pocztę szkoły zsp1kon@gmail.com lub dostarczyć do szkoły.

Technikum Nr 1

Okres nauki: 5 lat. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W technikum realizowana jest taka sama podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących jak w liceum. Zawód, w którym kształci szkoła, uwzględnia zainteresowania uczniów i oferuje dwa przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Kształcimy w następujących zawodach:

  • technik elektryk
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik architektury krajobrazu
  • technik informatyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik fotografii i multimediów NOWOŚĆ
  • technik stylista NOWOŚĆ

Profil sportowo-wojskowy dostępny na WSZYSTKICH kierunkach.

Podanie można przesłać na adres internetowy szkoły w postaci załącznika. Wymagany jest
kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia oraz ustalenia terminu dostarczenia wymaganych
dokumentów.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie

Prezentacja szkoły

Media o nas

Skip to content