Przeskocz do treści

Samorząd uczniowski

Informacje ogólne

Samorząd uczniowski, działający w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich to organ reprezentujący wszystkich uczniów, wyłoniony w demokratycznych wyborach, współpracujący z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz wszystkimi pracownikami szkoły. Prezydium samorządu współorganizuje i koordynuje pracami sekcji: kulturalno-artystycznej, sportowej i medialnej, zrzeszających utalentowaną młodzież "Mechanika". Dzięki aktywnej działalności dziewcząt i chłopców, szkoła tętni życiem. Młodzi artyści przygotowują imprezy okolicznościowe. Każdego roku Dzień Edukacji Narodowej uświetnia występ kabaretowy; Wigilia Szkolna, Święto Wiosny, "8-my Marca", "Walentynki" to także okazje do zaprezentowania wysokich artystycznych umiejętności młodzieży. Młodzież z "Mechanika" rozsławia imię swojej szkoły, święcąc sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych. Nieobca jest również młodym ludziom, uczniom ZSP nr 1, działalność charytatywna, niesienie pomocy potrzebującym. Zawsze samorząd chętnie podejmuje wszelkie inicjatywy, mające na celu ulżenie w cierpieniu i niedoli potrzebującym. Organizujemy zbiórki pieniędzy, odzieży, środków higienicznych, zabawek, które trafiają do domów dziecka. Akcję tę przeprowadza samorząd wraz ze szkolnym kołem PCK. Każdego roku wspomagamy akcję Jurka Owsiaka - WOŚP Nieobce nam są również problemy niepełnosprawnych. Od kilku lat Samorząd Szkolny przy ZSP nr 1 współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Końskich. Młodzież chętnie organizuje imprezy integracyjne, które z jednej strony uwrażliwiają zdrowych na problemy niepełnosprawnych z drugiej zaś strony dają radość i uśmiech tym, którzy pragną zrozumienia i akceptacji. Samorząd przygotowuje spotkania integracyjne z okazji Andrzejek, Walentynek, święta Wiosny. Dziewczęta i chłopcy, zaangażowani w działalność społeczną jako wolontariusze pomagają przygotować bale choinkowe dla dzieci niepełnosprawnych i z ubogich rodzin z powiatu Koneckiego, organizowane w Domu Kultury przez stowarzyszenie "Powiatowe Konto Pomocy". Przedstawiciele Samorządu chętnie pomagają organizować wszelkie imprezy w szkole. Przy naszym współudziale odbywa się kiermasz książek w bibliotece, służymy pomocą wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba. Młodzież z ZSP nr 1 jest aktywna, chętna do współpracy, odpowiedzialna. Samorząd uczniowski organizuje i przeprowadza konkursy tematyczne np. na dekoracje sal w związku ze zmieniającą się porą roku. Dbamy o wizerunek naszej szkoły, która rozkwita różnymi barwami, tworząc przyjazną atmosferę, sprzyjającej nauce, rozwijaniu zainteresowań. Od lat bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach typu "Góra Grosza", "Super Szkoła" itp.

Samorząd Szkolny 2023/2024

Przewodnicząca:  Katarzyna Kołba

Zastępca:  Krzysztof Lek

Członek zarządu: Wiktor Łuszczyński 

Skip to content