Przeskocz do treści

„MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI- Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

40 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział w projekcie pn. „MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia. W tym roku szkolnym w projekcie wzięli udział uczniowie z klas zawodowych o profilu elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik motocyklowy. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w warsztatach podwyższających kompetencje kluczowe z matematyki i fizyki oraz wzięli udział w szkoleniach diagnostycznych pojazdów samochodowych oraz odbyli spawanie metodą MIG/MAG. W okresie wakacji uczniowie zdobywali dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia wskazane jako pożądane przez pracodawców współpracujących ze szkołą: kurs prawo jazdy kategorii B oraz kurs wózków jezdniowych. „Uczę się w klasie o profilu elektromechanik i w moim zawodzie prawo jazdy jest niezbędne do uzyskania zatrudnienia – mówi uczestnik projektu Kamil Purtak - Daje mi też możliwość znalezienia pracy nie tylko w moim miejscu zamieszkania, bo będę mobilny.” „Kurs wózków jezdniowych daje mi różne możliwości pracy– opiniuje uczestnik kursu Karol Lis -posiadając dodatkowe uprawnienia, zyskuję szansę na zarobienie większych pieniędzy i znajdę więcej ofert od pracodawców” Ponadto 19 uczniów podczas płatnych praktyk zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia. Odbyte staże dały im również możliwość nawiązania pierwszych bezpośrednich kontaktów zawodowych z pracodawcami. W ramach projektu zakupiono także doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych w przedmiotach zawodowych warunkuje uzyskanie wysokiego poziomu umiejętności zawodowych, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.12.2017r. – 30.09.2019r.
Wartość projektu wynosi 495 350,00 zł, w tym kwota dofinansowania 469 350,00 zł

Scroll Up Skip to content