Przeskocz do treści

„MODEL KSZTAŁCENIA DUALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICH”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich realizuje projekt grantowy pn.: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wartość projektu wynosi 287 268,00 zł.

W projekcie weźmie udział 13 uczniów klasy o profilu technik elektryk oraz 15 uczniów klasy o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt przewiduje następujące działania:

  • Realizacja kształcenia dualnego – przedmioty kształcenia praktycznego realizowane u pracodawców,
  • Szkolenia/kursy dla uczniów: uprawnienia elektryczne SEP do 1kV, kurs prawo jazdy kat B,
  • Szkolenia/kursy dla nauczycieli: uprawnienia elektryczne SEP do 1kV, szkolenie F-gazy, kurs lutowaczy gazowych.
  • Wyjazdy studyjne do elektrowni.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 31.07.2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy Lagging Regions. Wykorzystuje wiedzę z raportów opracowanych przez Bank Światowy, która w sposób praktyczny umożliwi przetestowanie i wdrożenie modelu kształcenia praktycznego w programie szkolnictwa zawodowego. Jest to jedyny tego typu projekt w Polsce, który będzie realizowany w naszym województwie. Kluczowym, innowacyjnym aspektem projektu jest zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy, jako integralnego elementu kształcenia zawodowego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Scroll Up Skip to content