Przeskocz do treści

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W piątek 24 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich.

W świetlicy szkolnej oprócz zaproszonych Gości, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rodziców zebrali się uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się specjalnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy podczas zajęć na warsztatach szkolnych, ale także działalności społecznej, wolontariacie i reprezentujący poczty sztandarowe (szkoły oraz Armii Krajowej).


Zgromadzonych przywitała dyrektor szkoły Pani Beata Jakubowska słowami „Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć”, a w imieniu Starosty Koneckiego głos zabrał Pan Dariusz Banasik, który podziękował za trud włożony w mijający rok szkolny.

Następnie do zgromadzonych zwróciła się z-ca przewodniczącej Rady Rodziców Pani Aneta Florczyk-Dziurdź, a później przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.


Wszyscy wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani dyplomami i książkami. Zarówno Rada Rodziców jak i Stowarzyszenie Przyjaciół „Mechanika” ufundowało uczniom stypendia.

Po części artystycznej wszyscy uczniowie zebrali się w swoich salach gdzie z rąk wychowawców odebrali świadectwa.

Wszystkim uczniom „Mechanika” życzymy gorącego lata, ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich, słowem bezpiecznego wypoczynku.

Skip to content