Przeskocz do treści

DZIEŃ NAUCZYCIELA I ŚLUBOWANIE KLAS I

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy się nauczyć sami”

Pod takim hasłem 10 października 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich miało miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z Dniem Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości upamiętniona została 250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Młodzież podczas części artystycznej zaprezentowała rys historyczny związany z powołaniem pierwszego Ministerstwa Oświaty.

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce po szkole podstawowej, złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar szkoły. Pani dyrektor Beata Jakubowska wręczyła wyróżniającym się uczniom legitymacje szkolne i identyfikatory.

Uroczyste ślubowanie w imieniu swoich klas złożyli: Gwardecki Łukasz kl. I TI, Szokalski Rafał kl. I TUISEO/TAK, Ferens Kuba kl. I TFiM, Drab Szymon kl. I TPS, Gierczak Tymoteusz kl. I TE

Słowa podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży, codzienną pracę pani dyrektor skierowała do wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Następnie pani Beata Jakubowska wręczyła nauczycielom nagrodę dyrektora szkoły, którą otrzymali: Michał Anioł, Donata Banasik, Witold Fitas, Urszula Krzywkowska, Izolda Mikulska, Renata Miler, Michał Myszkowski, Monika Ogłoza, Michał Paczyński, Grzegorz Sapieja, Rafał Sobczyk, Dariusz Stolarczyk, Sebastian Szwedkowicz.

Nagrodę Starosty Koneckiego otrzymali: Agnieszka Nowak, Magdalena Robak i Łukasz Sękowski.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała przewodnicząca Aneta Florczyk-Dziurdź.

Uczniowie z Samorządu uczniowskiego przekazali wszystkim nauczycielom słodkie upominki oraz wygrawerowane, drewniane podkładki z napisem „Super Nauczyciel”.

Część artystyczną przygotowali: Katarzyna Bury, Agnieszka Nowak, Michał Anioł i Rafał Sobczyk.

Skip to content