Przeskocz do treści

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W dniu 26 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas V.

Dyrektor Beata Jakubowska powitała zaproszonych gości: Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – panią Agatę Centkowską, przedstawicieli Rady Rodziców, grono pedagogiczne, uczniów klas piątych, ich rodziców oraz media.

W trakcie uroczystości nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, wyróżnienia za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, pracę na rzecz szkoły oraz aktywny udział w życiu artystycznym i Wolontariacie, a także za poczet sztandarowy.

Uroczyste zakończenie klas piątych przygotowały pani Agnieszka Kasprzak-Sobczyk i pani Beata Dębowska. O oprawę muzyczną zadbał pan Rafał Sobczyk. W części artystycznej udział wzięli: Natalia Sosnowska z klasy 4TUISEO, Miłosz Sieroń, Paweł Żurawski, Fabian Smuga z klasy 4TI oraz Martyna Bąk z klasy 1TFIM i Julia Juszyńska z klasy 2TAK.

Tytuł Złotego absolwenta Mechanika otrzymał Karol Gajewski z klasy V o profilu technik informatyk ze średnią 5,15.

Najlepszym absolwentem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich została Anna Trudnos z klasy V o profilu technik architektury krajobrazu uzyskując średnią ocen 5,50. Kolejne średnie uzyskali: Kinga Witkowska 5,19 technik informatyk i Amelia Biniek 4,94 technik architektury krajobrazu.

Tytuł Najlepszy w zawodzie:

Technik elektryk - Igor Sobczyk

Technik architektury krajobrazu – Anna Trudnos

Technik informatyk – Karol Gajewski

Technik pojazdów samochodowych – Kamil Szczerek

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - Marcin Makuch

Wyróżnienie za udział w konkursie wiedzy pożarniczej, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy:

Wiktor Zdulski – klasa VTE

Wyróżnienia za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:

Amelia Biniek – klasa V TAK

Katarzyna Kot – klasa V TAK

Wiktoria Pakuła – klasa V TUISEO

Igor Jachimowski - klasa V TUISEO

Dawid Antos – klasa V TE

Bartłomiej Łyczek - klasa V TE

Szymon Kamiński - klasa V TE

Mateusz Usiński – klasa V TE

Dawid Wąsik – klasa V TI

Wyróżnienia za udział w pocztach sztandarowych oraz uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne i patriotyczne na terenie powiatu koneckiego:

Michał Sykus – klasa V TPS

Mateusz Nowak– klasa V TPS

Kamil Szczerek – klasa V TPS

Jan Domagała – klasa V TUISEO

Karol Gajewski – klasa V TI

Wyróżnienie za działalność wolontariacką:

Karol Gajewski – klasa V TI

Dawid Wąsik – klasa V TI

Jan Domagała – klasa V TUISEO

Szczególne wyrazy uznania skierowała Pani Dyrektor do rodziców uczniów za wzorowe wychowanie swoich dzieci, osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych oraz godne zachowanie podczas pięciu lat nauki. Listy gratulacyjne otrzymali:

Justyna i Jarosław Biniek

Katarzyna Gajewska

Aneta i Grzegorz Makuch

Małgorzata i Tomasz Sobczyk

Wiesława i Mirosław Szczerek

Marzena Trudnos

Aleksandra i Mirosław Witkowscy

Podziękowanie za trud włożony w wychowanie młodzieży i przekazaną wiedzę skierowała Pani Dyrektor do wychowawców klas piątych: V TAK Annie Mostowskiej, V TUISEO/TPS Beacie Śliwińskiej, V TI/TE Arkadiuszowi Chrabąszczowi i Dariuszowi Stolarczykowi, grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi ZSP Nr 1 w Końskich.

Pani Dyrektor życzyła absolwentom sukcesów w dalszym życiu.

Skip to content