Przeskocz do treści

Staże zawodowe

STAŻE ZAWODOWE w ramach projektu „SZKOŁA ZAWODOWA TO GWARANCJA SUKCESU”
Dwudziestu dziewięciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich z klas o profilach technik elektryk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe adekwatne do oczekiwań pracodawców, wzmacniające zdolność do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Ponadto zaprezentowanie się uczniów podczas staży dało im możliwość nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami. Projekt pn. „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

..:: STAŻE ZAWODOWE 2018 - Galeria zdjęć ::..

Skip to content