Strona Główna
image

Do pobrania


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Dodano: 13.10.2020)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (Dodano: 13.10.2020)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy (Dodano: 13.10.2020)

Załącznik nr 3 - Wzór klauzul informacyjnych (Dodano: 13.10.2020)

Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Dodano: 13.10.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Dodano: 22.10.2020)


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Dodano: 03.11.2020)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (Dodano: 03.11.2020)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy (Dodano: 03.11.2020)

Załącznik nr 3 - Wzór klauzul informacyjnych (Dodano: 03.11.2020)

Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Dodano: 03.11.2020)

InformacjaCopyright © 2016 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!