Przeskocz do treści

ZSP nr 1 w Końskich po raz kolejny sięga po nowoczesny sprzęt

W ramach projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich został zakupiony nowoczesny sprzęt dla kierunku Technik pojazdów samochodowych o wartości 56000 zł. Warsztaty szkolne zostały wyposażone w stanowisko testowania alternatorów z modułem do rozruszników oraz system zintegrowany typu Motronic M 1.5.2.

Dzięki nowoczesnemu stanowisku testowania alternatorów z modułem do rozruszników, młodzież ucząca się w ZSP nr 1 będzie miała możliwość pomiaru i obserwacji zmian parametrów alternatorów o napięciu nominalnym 12V i 24V w funkcji obrotów i obciążenia. Moduł „Tester rozruszników” przeznaczony jest do uruchomienia i sprawdzenia podstawowych parametrów rozruszników o napięciu zasilającym 12V lub 24V. Zakupiony sprzęt przeznaczony jest do pracowni pojazdów samochodowych.

System zintegrowany typu Motronic M 1.5.2 jest stanowiskiem przeznaczonym do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzenia zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i innych parametrów. Urządzenie również zostało zainstalowane w pracowni pojazdów samochodowych.

Nauczyciele uczący na kierunku Technik pojazdów samochodowych odbyli szkolenie umożliwiające zapoznanie się z funkcjonowaniem nowego sprzętu.

Utworzenie nowych stanowisk umożliwi efektywniejszą naukę na warsztatach szkolnych, uatrakcyjni zajęcia praktycznej nauki zawodu dostosowane do standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Zakup sprzętu umożliwi młodzieży dostęp do nowoczesnej technologii, a także ułatwi im znalezienie pracy.

W ramach projektu zakupiono również pracownię komputerową, drukarki A3 oraz drukarkę 3D za 82000 zł oraz doposażono pracownię energetyki odnawialnej m.in. w stację do odzysku czynników chłodniczych za 4000 zł.

Skip to content