Przeskocz do treści

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Beata Jakubowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich wręczyła nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą. "W ten sposób pragnę podziękować za pasję i entuzjazm, za mądrość i odważne podejmowanie niełatwych wyzwań współczesnego świata. Za umiejętne rozbudzenie u uczniów ciekawości poznawczej oraz inspirowanie do rozwijania pasji i talentów”.

W imieniu Starosty Koneckiego - pana Grzegorza Pieca, życzenia przekazał Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - pan Krzysztof Stachera.

W trakcie uroczystości przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Karol Gajewski, złożył nauczycielom życzenia, a w ramach podziękowań grono pedagogiczne i pracownicy szkoły otrzymali od młodzieży oraz Rady Rodziców drobne upominki. Całość uroczystości uświetniły występy muzyczne uczniów naszej szkoły.

Skip to content