Przeskocz do treści

„Potrzebujemy przyszłości“, „Jesteśmy przyszłością“, „Nic nie jest niemożliwe-wierzymy w Ciebie”

Takie hasła przekazali swoim rówieśnikom uczestnicy międzynarodowego spotkania młodzieży „PARTI(zipate) FOR FUTURE.

Od 4 lutego 2023r. przez 9 dni Sielpia stała się wielokulturową stolicą województwa świętokrzyskiego, żadne inne miejsce naszego regionu nie gościło jednocześnie przedstawicieli aż tylu krajów europejskich. Młodzież z Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech, Rumunii, Węgier oraz Polski uczestniczyła w Międzynarodowej Wymianie Młodzieży, której organizatorami był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich oraz Związki Sportowe Saksonii- Anhalt (Sportjugend). Ścisła współpraca 7 krajów partnerskich trwa już 20 lat i jest ewenementem w skali kraju.

Celem spotkania młodzieży w Sielpi było umożliwienie młodym ludziom wzięcia odpowiedzialności za własne życie i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do rozwoju w zmieniającym się świecie, wzmacnianie kompetencji społecznych, obywatelskich, kulturowych, a także zachęcanie do podejmowania inicjatyw. Zarówno młodzież jak i opiekunowie porozumiewali się w języku angielskim.

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, którzy przygotowali i zrealizowali program spotkania. Głównymi koordynatorami i wykonawcami projektu byli: Renata Miler, Witold Fitas oraz Michał Paczyński. Towarzyszyli oni młodzieży oraz ich opiekunom (łącznie 70 osobom) przez cały okres pobytu w Sielpi prowadząc zajęcia integracyjne, tematyczne, sportowe, a także organizując spotkania z gośćmi, workshopy oraz wycieczki. W realizację projektu wiele wysiłku włożyli również inni nauczyciele ZSP nr 1 w Końskich: Izolda Mikulska, Agnieszka Nowak, Michał Anioł, Rafał Sobczyk, Sebastian Szwedkowicz oraz Stanisław Pytlos.

W czasie pobytu w Sielpi młodzi ludzie pracowali w małych, międzynarodowych grupach tematycznych, w których rozwijali swoje pasje, nabywali nowe umiejętności oraz kształtowali umiejętności współdziałania w zespole. Wyniki prac swoich grup zaprezentowali podczas uroczystego podsumowania spotkania.

Podczas zajęć młodzież w grupie dokumentalnej (prowadzący Robert Wahl z Niemiec) młodzież nauczyła się profesjonalnie wykonywać zdjęcia stosując różne techniki fotografii. Stworzyła film promujący wymianę młodzieży oraz przygotowała wystawę swoich zdjęć.

Uczestnicy grupy sportowej z elementami ratownictwa medycznego (prowadzący: Witold Fitas, Michał Paczyński) nabyli nieocenione umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej: r-k-o u dorosłego i niemowlaka, ocena stanu przytomności, zadławienia u dorosłego, pozycja bezpieczna. Na zakończenie wymiany zaprezentowali scenki, w których w praktyczny sposób zaprezentowali młodzieży zdobytą wiedzę.

W grupie „Przyroda i ja” (prowadzący: Agnieszka Nowak, Michał Anioł) młodzi ludzie rozwijali kreatywność i innowacyjność tworząc obrazy z mchu na plastrze drzewa oraz makramy w kształcie liścia. Pracę tej grupy zakończyła wystawa prac młodzieży.

Członkowie grupy muzycznej (prowadzący: Izolda Mikulska, Renata Miler) doskonalili umiejętności muzyczne. Uczestniczyli w zajęciach rytmiczno- muzycznych oraz napisali własną piosenkę dotyczącą spotkania młodzieży w Sielpi pt: „Forever in my mind.”

Dzięki zajęciom w grupie teatralnej (prowadzący: Celine Ebeling z Niemiec) młodzi ludzie przełamali swoje bariery oraz nabrali pewności siebie. Spektakl słowno- muzyczno- taneczny , który przygotowali, zadedykowali swoim rówieśnikom.

Uczestnicy grupy Teatr Uciśnionych (prowadzący: Eleonora Ivanova z Łotwy) poznali improwizacyjną formę teatru. Nauczyli się wykorzystywać teatr jako metodę pracy wspierającą rozwój społeczno- moralny, rozwinęli zdolności aktorskie.

Zaproszenie do spotkania z międzynarodową młodzieżą przyjęli niezwykli goście: Magdalena Stolarczyk-konecka podróżniczka oraz Tomasz Łuczyński-absolwent Technikum Mechaniczno- Odlewniczego w Końskich, prawnik i maratończyk. Konecczanie zainspirowali uczestników wymiany do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw, oraz do krytycznego spojrzenia na swój styl życia i swoje otoczenie. Opowiadali o swoich pasjach, przeżyciach oraz pokonywanych trudnościach.

Poza tym uczestnicy wymiany brali udział w grach terenowych, wycieczkach po województwie świętokrzyskim i do Łodzi, zajęciach sportowych i integracyjnych. Dzielili się wzajemnie swoimi doświadczeniami, kulturą, tradycjami i obyczajami.

Młodzi ludzie podkreślali wspaniałą atmosferę spotkania, otwartość, integrację, a także doskonałą organizację. „Uwierzyłam w siebie, że mogę, że potrafię”, „To było najlepsze, co mnie spotkało w życiu”, „Przełamałem swoje bariery”- tak w podsumowała młodzież dni spędzone w Sielpi. Ogromny wysiłek, który włożyli organizatorzy w przygotowanie i przeprowadzenie wymiany, zdecydowanie przyniósł zamierzone efekty, a Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich jest prawdopodobnie jedyną szkołą w Polsce z 20-letnim stażem corocznych spotkań młodzieży z 7 krajów europejskich.

Skip to content