Przeskocz do treści

Projekt „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

W świętokrzyskich szkołach podstawowych i średnich powstanie 28 pracowni edukacyjnych. Będzie to możliwe dzięki nowemu projektowi „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, realizowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania szkodliwym emisjom.

Szkoły biorące udział w projekcie mogły uzyskać dofinasowanie do 50 tys. zł w przypadku pracowni przyrodniczej oraz do 75 tys. w przypadku pracowni związanej z odnawialnymi źródłami energii.

Stosowne umowy na realizację zadań podpisali w czwartek 11 sierpnia przedstawiciele władz powiatowych: starosta Grzegorz Piec, członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa i skarbnik Edyta Drążkiewicz.

Projekt pozwoli na utworzenie w Naszej szkole pracowni związanej z odnawialnymi źródłami energii. Szkoła otrzyma dzięki temu dofinansowaniu nowe ławki, interaktywny monitor, moduł do badania jakości powietrza, model konwersji energii słonecznej, demonstracyjny zestaw pompy ciepła, zestaw ogniwo paliwowe i zestaw turbina wodna oraz zestaw biopaliw.

Skip to content