Przeskocz do treści

PAMIĘĆ O PROFESORZE WIKTORZE CICHECKIM

Drodzy Koledzy absolwenci "Mechanika" z lat siedemdziesiątych, przyjaciele szkoły, nauczyciele, pracownicy, uczniowie.

Czuję się w obowiązku jako członek grupy inicjatywnej działającej w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika" w następującym składzie:

1. Cichoński Ryszard

2. Fitas Witold - prezes stowarzyszenia

3. Jakubowska Beata

4. Jakubowski Krzysztof

5. Książek Włodzimierz

6. Krakowiak Stefan

7. Kuleta Stanisław

8. Salata Mirosław

9. Szkurłat Antoni

10. Witkowski Stanisław

przekazać Wam informację związaną z projektem renowacji nagrobka naszego nieżyjącego profesora Wiktora Cicheckiego, który uczył w naszym "Mechaniku" od 1965r.

Zamierzamy wymienić płytę nagrobkową oraz poddać renowacji płytę stojącą wykonaną z piaskowca. Grób nie ma opiekunów ze strony rodziny profesora, pozostawiony w takim stanie pewnie szybko przestanie istnieć. Nie ukrywam, że stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia uzależniony będzie od kwoty jaką uda nam się pozyskać na ten cel.

Z poważaniem

Krzysztof Jakubowski

W kilku zdaniach, nasz kolega, Mirosław Salata, aktywny działacz Stowarzyszenia Przyjaciół "Mechanika" przybliża nam sylwetkę nieżyjącego profesora.

Wiktor Cichecki ur. w roku 1902 Konecczanin. Ukończył Politechnikę Lwowską i paryską Sorbonę. Przed II wojną światową pracował przy budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Został Inspektorem w Ministerstwie Obronności do spraw przemysłu obronnego. Po wojnie zatrudniony jako inspektor nadzoru przy budowie Huty w Częstochowie, bezpartyjny.

W 1965r. zatrudnił się w naszej szkole jako nauczyciel mechaniki technicznej i przedmiotów z grupy mechanicznej. Wybitny pedagog o ogromnej wiedzy technicznej, wysokiej kulturze osobistej, lubiany przez uczniów, popularny "Dziadek". Człowiek przez wielkie C. Zmarł w roku 1990. Pochowany na cmentarzu w Końskich.

Absolwenci i Koledzy z pracy apelują o wsparcie remontu grobu.

Licząc na Waszą hojność podajemy numer konta:

Stowarzyszenie Przyjaciół "Mechanika": 31 2030 0045 1110 0000 0416 3660

Cel szczegółowy: renowacja grobu.

Skip to content