Przeskocz do treści

NOWOCZESNA PRACOWNIA W ZSP NR 1

W czwartek 23 listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich odbyło się uroczyste otwarcie Ekopracowni pod nazwą „Pracownia Odnawialnych Źródeł w ZSP Nr 1 w Końskich”.

Dzięki znaczącemu wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70 775,25 zł możliwy był zakup nowoczesnego wyposażenia wspierającego proces kształcenia.

Pracownia powstała w celu kształtowania postaw proekologicznych i zwiększanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 78 639,17 zł. 10 % kosztów kwalifikowanych stanowił wkład własny Powiatu Koneckiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele organu prowadzącego - członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Agata Centkowska i dyrektor placówki Beata Jakubowska.

W ramach dofinansowania zostało zakupione wyposażenie Ekopracowni:

  • Monitor interaktywny 86 ’’ z podstawą mobilną,
  • Moduły do badania jakości powietrza,
  • Laptop,
  • Modele do konwersji energii słonecznej,
  • Model demonstracyjny pompy ciepła,
  • Zestawy edukacyjne do badania turbin wodnych, biopaliw oraz ogniw paliwowych,
  • Stoliki i krzesełka dla 20 osób,
  • Plansze dydaktyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii (sztuk 26).

O właściwą edukację specjalistów w tej dziedzinie zadbają nauczyciele ZSP Nr 1 w Końskich Magdalena Robak i Michał Józefowicz. W ramach projektu została przeprowadzona również kampania informacyjna w formie ogłoszeń i postu na Facebooku szkoły.

Skip to content