Przeskocz do treści

UCZNIOWIE MECHANIKA Z EUROPASSEM

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich podsumował realizację praktyki zawodowej w Hiszpanii.

W konferencji udział wzięli: Marcin Wiaderny – zastępca naczelnika wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich, Beata Jakubowska – dyrektor szkoły, a także nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele rodziców oraz pracodawców.

Projekt edukacyjny realizowano w konsorcjum z Fundacją Efekt Motyla w ramach programu Erasmus+. W praktykach zawodowych w Maladze w Hiszpanii wzięło udział sześciu uczniów z klasy trzeciej technik elektryk oraz dziesięciu uczniów z klasy trzeciej technik pojazdów samochodowych.

Program praktyk zakładał wykorzystanie nabytych w szkole wiadomości i umiejętności i wdrożenie ich do pracy w hiszpańskich firmach.

Uczniowie otrzymali certyfikaty Europass potwierdzające zdobycie doświadczenia, które są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poprzez realizację programu praktyk uczestnicy projektu nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem: podnieśli kompetencje zawodowe, zdobyli umiejętności i kompetencje społeczne tj. umiejętność utrzymywania dobrych kontaktów z pozostałymi członkami zespołu oraz rozwiązywania wynikłych problemów w trakcie pracy, podnieśli swoją motywację do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy, samoocenę i pewność siebie, podnieśli kompetencje językowe i przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy i prywatnie, nabyli umiejętność pracy w innej kulturze oraz w zespole międzynarodowym), wykształcili postawę otwartości na inną kulturę i kraj.

Wszyscy uczniowie uzyskali oceny celujące.

Praktyki odbywały się w terminie 12.10.2023 -25.10.2023.

Podczas wyjazdu uczniowie rozwinęli także kompetencje międzykulturowe poznając zabytki, kulturę i walory przyrodnicze Malagi, Grenady i Sewilli.

Skip to content