Przeskocz do treści

Staże zawodowe

STAŻE ZAWODOWE w ramach projektu „SZKOŁA ZAWODOWA TO GWARANCJA SUKCESU”

Trzydziestu trzech uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich z klas o profilach technik architektury krajobrazu, technik elektryk, technik elektronik oraz technik informatyk zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe adekwatne do oczekiwań pracodawców, wzmacniające zdolność do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Ponadto zaprezentowanie się uczniów podczas staży dało im możliwość nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami.

Projekt pn. „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” realizowany przez ZSPnr1 w Końskich jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, siedzi

Skip to content