Przeskocz do treści

DOBRY ZAWÓD PODSTAWĄ SUKCESU

Siedemdziesięciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. „Dobry zawód podstawą sukcesu”.


Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów ZSP nr 1 w Końskich niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia.
Projekt przewiduje następujące działania:
- doposażenie pracowni przedmiotowych i pracowni kształcenia zawodowego na kwotę 143 181,00 zł,
- podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe),
- zajęcia dodatkowe dla uczniów: florystyczne, spawanie metodą MIG/MAG, TIG, CISCO, obsługa drukarek 3D,
- wyjazdy studyjne do firm oraz na targi branżowe,
- staże zawodowe dla 30 uczniów.

Szkoła wzbogaci swoją bazę dydaktyczną m.in. o nową 15 stanowiskową pracownię komputerową z drukarką 3D z filtrem HEPA, który pochłania opary i drobinki filamentu, jest bezpieczniejszy w użytkowaniu przez uczniów, ponadto drukarka będzie wyposażona w moduł WiFi i wbudowaną kamerę, umożliwiającą ciągłą kontrolę druku, a także przesyłanie obrazu na ekran komputera, drukarki A3 oraz laptopy. W pracowni pojazdów samochodowych Stanowisko do badania alternatorów STA -2 z falownikiem 12/24V z modułem do rozruszników, oraz System zintegrowany typu Motronic M 1.5.2. - stanowisko przeznaczone jest do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzenia zapłonu, oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i innych parametrów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Skip to content