Przeskocz do treści

Staże zawodowe w ramach projektu „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy”

Czterdziestu sześciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich z klas o profilach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk oraz technik informatyk zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe adekwatne do oczekiwań pracodawców, wzmacniające zdolność do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Ponadto
zaprezentowanie się uczniów podczas staży dało im możliwość nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami.

Projekt pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Skip to content