Przeskocz do treści

„W DROGĘ! PO WŁASNY LOS”-Pożegnanie absolwentów

28 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie klas IV.

W trakcie uroczystości nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, statuetki „Najlepszy w zawodzie”, wyróżnienia za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, pracę na rzecz szkoły oraz aktywny udział w życiu artystycznym i Wolontariacie.

Najlepszym absolwentem został Patryk Cieśliński z klasy IV o profilu technik elektryk uzyskując średnią ocen 5,73.

Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa wręczył Julicie Wiadernej uczennicy klasy IV technik architektury krajobrazu Stypendium Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach umożliwiające rozpoczęcie studiów na pierwszym roku studiów na dowolnym kierunku.

NAGRODZENI UCZNIOWIE:

Uczniowie z najwyższą średnią ocen: Patryk Pawliński (5,50), Wiktoria Podsiadła (5,35), Jakub Pawlik (4.94), Ewelina Szmit (4,81), Rafał Gąszcz ( 4,79).

Najlepszy w zawodzie:

Technik elektryk - Patryk Cieśliński

Technik architektury krajobrazu - Wiktoria Podsiadła

Technik informatyk - Patryk Pawliński

Technik pojazdów samochodowych – Mateusz Walkiewicz

Wyróżnienia za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:

Wiktoria Podsiadła, Wiktor Ciszek, Przemysław Galant, Dominik Michałowski, Piotr Sygitowicz, Wiktor Witkowski, Bartosz Smyk, Jakub Świadek, Łukasz Szustak.

Nagrody Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika:

Wiktoria Podsiadła, Julita Wiaderna, Martyna Wilk, Patryk Pawliński, Mateusz Walkiewicz, Kacper Zamachowski.

Nagrodę za działalność wolontariacką od Stowarzyszenia Przyjaciół Mechanika oraz podziękowania od Stowarzyszenia Opieki Paliatywno – Hospicyjnej im. bł. ks. Kazimierza Sykulskiego otrzymała Julita Wiaderna.

Wyróżnienie za działalność artystyczną: Patryk Frączek i Miłosz Waszczyk.

Szczególne wyrazy uznania skierowała Pani Dyrektor do rodziców uczniów za wzorowe wychowanie swoich dzieci, osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych oraz godne zachowanie podczas czterech lat nauki.

Podziękowanie za trud włożony w wychowanie młodzieży i przekazaną wiedzę skierowała Pani Dyrektor do wychowawców klas czwartych: IV TAK/TE Katarzyny Bury, IV TPS Elizy Ferens-Kozubskiej, IV TI Teresy Korneckiej, grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi ZSP Nr 1 w Końskich.

Skip to content